Směrnice pro komunitu

 • Duolingo je globální komunita studentů jazyků

  Věříme, že každý by měl mít přístup k bezplatnému jazykovému vzdělání. Naše směrnice si kladou za cíl vybudovat vzájemné porozumění toho, co znamená být součástí této komunity. Pokud některé z těchto zásad nebudou dodržovány, provedeme příslušná opatření, proto prosíme, abyste je četli pozorně.

 • Buďte vždy zdvořilí

  Pocházímě z různých částí světa a naše úroveň jazyka se může lišit, ale všichni máme stejný cíl – učit se. Zvědavost a snaha o kulturní porozumění jsou věci, které oslavujeme. Respektujte ostatní i to, odkud pocházejí.

 • Pomoc a podpora napříč všemi úrovněmi znalostí

  Jsme v tom všichni. Učit se jazyk je náročné a vyžaduje to spoustu odvahy a nasazení. Pokud někdo používá nesprávnou gramatiku nebo má otázku, na kterou podle vás existuje jasná odpověď, laskavě a klidně mu pomozte. Provokování a přísnost nikomu s učením nepomůže. Nedovedete to říci pěkně? Pak to neříkejte vůbec.

 • Osvojte si a sdílejte místní jazykové rozdíly

  Jazyk může mít spousty slov, přízvuků a způsobů, jak vyjádřit stejnou věc. My věříme, že přávě v tom je jedno z kouzel jazyků. Přistupujte k těmto konverzacím s otevřenou myslí a postojem.

 • Před sdílením přemýšlejte

  Staráme se o vaši bezpečnost. Mluvit cizím jazykem je samo o sobě společenské, ale dávejte pozor na vyměňování nebo zveřejňování soukromých informací, které by mohly být zneužity. Mezi ně patří vaše telefonní číslo, věk, adresa, kdy jste doma, jméno školy, e-mail nebo jiné osobní informace, které by mohly ohrozit vaše soukromí. Stručně řečeno: nesdílejte příliš. Sdílení osobních dat a navádění ostatních k jejich sdílení může mít za následek odstranění vašeho příspěvku, případně i vašeho účtu.


Čemu se na Duolingu vyhnout

 • Útok na osobu nebo skupinu osob slovy nebo činy

  Duolingo je bezpečné místo pro studenty ze všech prostředí. Obtěžování a urážlivý obsah nebude tolerován. Používání symbolů, jmen a textů, které podporují nenávist—stejně jako obtěžování, pronásledování a cílené sexuální poznámky—jsou považovány za zneužívání. To samé platí pro nahotu a obscénní profilové obrázky a uživatelská jména. Jak uvádíme v podmínkách pro používání, Duolingo si vyhrazuje právo obrázky nahradit nebo tyto účty smazat podle vlastního uvážení. Základní pravidlo: pokud se kvůli vašemu chování někdo cítí napaden nebo poškozen, neměli byste se tak chovat. Taková hlášení bereme jako závažná a pokud je náš tým potvrdí, váš účet může být bez varování smazán.

 • Zasílání nevyžádaných příspěvků do fóra streamů lidí

  Pokud budete na fóra nebo kamkoliv na Duolingu vkládat irelevantní, vulgární, nezákonné nebo nesmyslné příspěvky, může se stát, že váš účet bude smazán. Netýká se to pouze neopodstatněných příspěvků, ale také veškerého spamování.
  Vkládání externích zdrojů a odkazů je v pořádku. Ale měli byste vědět, že nejen materiály chráněné autorským právem nebo načerno pořízené materiály, ale i spamování, zneužívání referenčních kódů, inzerování a nadměrná propagace výrobků nebo služeb jsou nepřijatelné, a podobné příspěvky a odkazy mohou být bez varování odstraněny.

 • Skriptování nebo podvádění

  Duolingo věří v poctivé učení. Pokud používáte skripty pro podvádění nebo sdílíte informace a instrukce k používání Duolinga takovým způsobem, který by mohl negativně nebo znatelně ovlivnit systém, komunitu, učení, data nebo dojem z jeho používání, váš účet a příspěvky mohou být odstraněny.

 • Psaní štvavých komentářů

  Nenávistné, obscénní a s daným tématem nesouvisející komentáře ke studiu nepřispívají. A sprostá slova taky ne (nechte lidem možnost je sami objevit v terénu). Z jazykových diskusí je vynechejte.

 • SHRNUTÍ

  Tento obsah zde netolerujeme:

  • Protiprávní obsah
  • Pornografie
  • Vulgarismy či násilí
  • Spam
  • Vyhrožování, obtěžování či šikanování
  • Rasistický či jinak netolerantní obsah
  • Vydávání se za jinou osobu či jiné klamání
  • Osobní a citlivé údaje

  Prosíme, nesnažte se v těchto pravidlech hledat kličky. Jakýkoliv obsah, který se nenese v duchu pravidel, bude odstraněn a jeho autorům hrozí částečná nebo úplná ztráta přístupu na Duolingo bez varování. Dodržováním těchto pravidel všichni přispíváme k zajímavé a užitečné jazykové komunitě.