Duolingo
Jazyk stránek:Čeština
Začít

light

Překlad

světle, světlé, světlo

All
plants
need
water
and
light
.

Všechny rostliny potřebují vodu a světlo.

3 komentáře

I
turn
on
the
light
.

Zapínám světlo.

9 komentářů

Turn
the
light
on
.

Rozsviť.

0 komentářů

Související diskuse

Naučte se Španělsky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.
Začít