Duolingo
Jazyk stránek: Čeština
Začít

journalist

Překlad

novinář, novinářka, žurnalistka

My
brother
told
the
story
to
the
journalist
.

Můj bratr pověděl ten příběh tomu novináři.

2 komentáře

His
friend
is
a
journalist
.

Jeho kamarád je žurnalista.

2 komentáře

My
boyfriend
is
a
journalist
.

Můj přítel je novinář.

4 komentáře
Naučte se Španělsky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.
Začít