Duolingo
Jazyk stránek:Čeština
Začít

health

Překlad

zdravotní, zdraví

Doctors
agree
that
running
is
good
for
health
.

Lékaři souhlasí, že běhání je dobré pro zdraví.

3 komentáře

Let
us
drink
to
the
health
of
our
friends
!

Napijme se na zdraví našich přátel!

2 komentáře

We
need
a
new
health
system
.

Potřebujeme nový zdravotní systém.

0 komentářů
Naučte se Španělsky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.
Začít