Duolingo
Jazyk stránek: Čeština
Začít

experience

Překlad

zkušenosti, zkušeností, zážitkem

Our
adventure
in
Spain
was
a
special
experience
.

Naše dobrodružství ve Španělsku bylo výjimečným zážitkem.

4 komentáře

I
think
a
part
-
time
job
is
a
good
experience
.

Myslím, že práce na částečný úvazek je dobrou zkušeností.

10 komentářů

He
is
young
but
has
experience
.

Je mladý, ale má zkušenosti.

13 komentářů
Naučte se Španělsky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.
Začít