Duolingo
Jazyk stránek: Čeština
Začít

brothers

Překlad

bratři, bratry, bratrů

My
mother
,
my
father
,
my
brothers
,
my
sisters

Moje matka, můj otec, moji bratři, moje sestry

5 komentářů

You
have
a
mother
,
sisters
and
brothers
.

Ty máš matku, sestry a bratry.

4 komentáře

The
sisters
do
not
have
brothers
.

Sestry nemají bratry.

7 komentářů
Naučte se Španělsky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.
Začít