Duolingo
Jazyk stránek: Čeština
Začít

activity

Překlad

činnost, aktivita, aktivity

What
is
more
important
?
Time
,
place
,
or
activity
?

Co je důležitější? Čas, místo nebo činnost?

2 komentáře

This
activity
is
open
to
the
public
.

Tato aktivita je otevřená veřejnosti.

3 komentáře

This
activity
left
him
time
for
books
.

Tato činnost mu nechala čas na knihy.

3 komentáře
Naučte se Španělsky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.
Začít