why

Překlad
proč
What
jak
co
čeho
,
why
proč
and
a
i
how
jak
?
Co, proč a jak?
4 komentáře
Why
proč
me
mně
?
Proč já?
2 komentáře
The
to
ta
těmi
girl
děvče
holka
dívka
says
říká
why
proč
.
To děvče říká proč.
Zobrazit další věty

Související diskuse

Viz také

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.