who

Překlad
kdo, koho, komu
Who
kdo
která
komu
knows
zná
neví
why
proč
I
thought
myslel
myslel/myslela
myslela
of
na
z
you
tebe
vás
tobě
.
Kdo ví, proč jsem na tebe myslel.
4 komentáře
Give
dej
dejte
dávám
it
to
jej
je
to
do
ke
na
someone
někomu
někoho
někom
who
kdo
která
komu
needs
potřebuje
it
to
jej
je
.
Dej to někomu, kdo to potřebuje.
5 komentářů
Who
kdo
která
komu
wears
nosí
nosívá
má na sobě
the
ty
těmi
ti
pants
kalhoty
kalhot
kalhotách
?
Kdo nosí ty kalhoty?
2 komentáře
Zobrazit další věty

Související diskuse

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.