watching

Překlad
dívat se, dívat, dívá
Časování slovesa watch
We
wearewatching
pozorujeme
my jsme
jsme
my
are
wearewatching
pozorujeme
my jsme
jsme
koukáme
jste
jsou
stojí
watching
wearewatching
pozorujeme
koukáme
sledují
pozorují
dívat se
kouká
dívat
it
to
jej
je
together
spolu
dohromady
společně
.
My na to koukáme spolu.
15 komentářů
Yes
ano
,
they
theyare
jsou
ony
oni
ona
are
theyare
jsou
sledují
pozorují
jste
jsou
stojí
watching
arewatching
sledují
pozorují
koukáme
dívat se
kouká
dívat
you
vás
tebe
.
Ano, oni tě sledují.
3 komentáře
My
můj
svoje
mém
brother
bratr
bratrem
bratra
is
iswatching
se dívá
se kouká
kouká
je
jsou
watching
iswatching
se dívá
se kouká
kouká
dívá
kouká
dívat se
television
televizi
televize
televizní
.
Můj bratr se dívá na televizi.

Všechna časování slovesa watch


PersonPresentPast
Iwatchwatched
he/she/itwatcheswatched
you/we/theywatchwatched
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.