Angličtina

wait

Čeština
čekat, počkat, čekáme

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
waitingPříkladI am waiting for my daughter.PřekladČekám na svou dceru.
waitPříkladI am going to wait here until she comes.PřekladBudu tady čekat, dokud ona nepřijde.

Časování slovesa wait

PersonPresentPast
Iwaitwaited
he/she/itwaitswaited
you/we/theywaitwaited
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.