votes

Překlad
hlasů, hlasy
Do
dowehave
máme
udělej
dělám
udělám
we
dowehave
máme
máme
my máme
my
have
dowehave
máme
máme
my máme
nemají
mějte
mají
enough
dost
dostatek
dostatečně
votes
hlasů
hlasy
?
Máme dost hlasů?
2 komentáře
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.