Angličtina

visits

Čeština
navštěvuje, návštěvy

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
visitsPříkladThe boy visits his grandmother.PřekladTen kluk navštěvuje svou babičku.
visitPříkladIt is possible to visit the zoo from March to October.PřekladJe možné navštívit tu zoo od března do října.
visitPříkladThank you for your visit.PřekladDěkuji vám za vaši návštěvu.
visitsPříkladMy uncle's visits are always special.PřekladNávštěvy mého strýce jsou vždycky výjimečné.
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.