twice

Překlad
dvakrát
My
moji
svoje
parents
rodiče
rodičů
rodičích
eat
jedí
snězte
jíš
there
tam
twice
dvakrát
a
(neurčitý člen)
(no direct translation)
week
týden
týdne
týdnu
.
Moji rodiče tam jedí dvakrát týdně.
10 komentářů
My
můj
svoje
mém
brother
bratr
bratra
bratrem
eats
žere
twice
dvakrát
as
as...as
tak ... jako
stejně... jako
tolik
tak
zatímco
jako
much
asmuch
tolik
mnohem
moc
příliš
as
as...as
tak ... jako
stejně... jako
tak
zatímco
jako
me
mně
sebe
.
Můj bratr jí dvakrát více než já.
1 komentářů
I
isee
vidím
vídám
já vidím
see
isee
vidím
vídám
já vidím
vídám
podívej se
podívejte se
her
ji
svoje
twice
dvakrát
a
amonth
měsíčně
(no direct translation)
(neurčitý člen)
month
amonth
měsíčně
měsíc
měsíci
měsíce
.
Vidím se s ní dvakrát za měsíc.
9 komentářů
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.