twelve

Překlad
dvanáct, dvanácti
A
(neurčitý člen)
(no direct translation)
year
rok
roce
rokem
has
twelve
dvanáct
dvanácti
months
měsíců
měsíce
měsících
.
Rok má dvanáct měsíců.
4 komentáře
The
těch
těmi
tu
next
příštích
další
dalšího
twelve
dvanáct
dvanácti
hours
hodin
hodinách
hodinami
Příštích dvanáct hodin
15 komentářů
He
hehas
on
has
hehas
twelve
dvanáct
dvanácti
children
dětí
dětech
dětmi
.
On má dvanáct dětí.
2 komentáře
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.