tv

Překlad
televizi, televize
I
ihave
mám
já mám
have
ihave
mám
já mám
mám
máš
mějte
your
tvou
váš
vaši
TV
televizi
televize
.
Mám tvou televizi.
4 komentáře
Do
doyouhave
máš
máte
dělat
udělat
udělám
you
doyouhave
máš
máte
máš
ty máš
máte
ty
vy
tobě
have
doyouhave
máš
máte
máš
ty máš
máte
máš
mějte
mají
a
(no direct translation)
(neurčitý člen)
TV
televizi
televize
?
Máš televizi?
2 komentáře
I
ihave
mám
já mám
have
ihave
mám
já mám
mám
nemají
mějte
a
(neurčitý člen)
(no direct translation)
TV
televizi
televize
.
Mám televizi.
0 komentářů
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.