Angličtina

touch

Čeština
dotýká se, dotknout se, dotýkáme se

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
touchPříkladThey touch the bear.PřekladOni sahají na toho medvěda.
touchedPříkladMy friend and I touched an elephant.PřekladMůj přítel a já jsme se dotkli slona.
touchingPříkladThe girl was touching the dog.PřekladTa dívka se dotýkala toho psa.
touchPříkladNobody will touch the hot plate.PřekladNikdo se nedotkne toho horkého talíře.

Časování slovesa touch

PersonPresentPast
Itouchtouched
he/she/ittouchestouched
you/we/theytouchtouched
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.