total

Překlad
celkové, totální, celkem
The
to
ten
těmi
total
celkové
celkový
naprostý
number
číslo
počet
čísle
is
je
jsou
thirty
třicet
třiceti
.
Celkové číslo je třicet.
20 komentářů
We
weare
my jsme
jsme
my
are
weare
my jsme
jsme
jste
jsou
stojí
eight
osm
osmi
osmé
in
do
ve
na
total
celkem
naprostý
celkový
.
Je nás celkem osm.
7 komentářů
The
to
ta
těmi
total
celkové
celková
naprostý
amount
množství
částka
is
je
jsou
different
jiné
rozdílná
jiná
from
než
od
ze
last
lasttime
minule
naposledy
poslední
posledních
posledního
time
lasttime
minule
naposledy
doby
době
času
.
To celkové množství je jiné než minule.

Související diskuse

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.