tongue

Překlad
jazyk, řeč
Spanish
španělština
španělštiny
španělský
is
je
jsou
her
její
svoje
jejiho
mother
mateřský
matky
matce
tongue
jazyk
řeč
.
Španělština je její mateřský jazyk.
5 komentářů
Spanish
španělština
španělštiny
španělský
is
je
jsou
her
její
svoje
jejiho
mother
mateřský
matky
matce
tongue
jazyk
řeč
.
Španělština je její mateřský jazyk.
5 komentářů
Spanish
španělština
španělštiny
španělský
is
je
jsou
her
její
svoje
jejiho
mother
mateřský
matky
matce
tongue
jazyk
řeč
.
Španělština je její mateřský jazyk.
5 komentářů
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.