thing

Překlad
věc
It
je
to
jej
is
je
jsou
a
(neurčitý člen)
(no direct translation)
private
soukromá
soukromé
soukromý
thing
věc
.
To je soukromá věc.
3 komentáře
You
ty
vy
tobě
never
nikdy
have
nemají
mějte
mají
time
čas
době
času
for
na
pro
k
important
důležité
duležitý
významný
things
věci
věcí
věcech
!
Nikdy nemáš čas na důležité věci!
6 komentářů
Take
vezmi
vezmi/vezměte
vzít (si)
your
své
vaše
tvé
things
věci
věcí
věcech
and
a
i
go
jdi
běžte
jezdit
.
Vezmi si své věci a jdi.
12 komentářů
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.