there

Překlad
tam
There
thereis
je
nachází se
existuje
tam
is
thereis
je
nachází se
existuje
je
jsou
a
(no direct translation)
(neurčitý člen)
cat
kočka
kočku
kočce
under
pod
vespod
pode
the
tím
tou
těmi
hat
kloboukem
čepicí
čepici
.
Pod tím kloboukem je kočka.
7 komentářů
Call
zavolej
volej
telefonát
there
tam
now
teď
nyní
hned
!
Zavolej tam teď!
8 komentářů
They
theysleep
spí
oni
ona
ony
sleep
theysleep
spí
spí
spi
spěte
there
tam
.
Oni tam spí.
14 komentářů
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.