Angličtina

tells

Čeština
říká

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
tellsPříkladShe tells her children that she loves them very much.PřekladOna říká svým dětem, že je moc miluje.
tellPříkladThey tell me they cook.PřekladŘíkají mi, že vaří.
toldPříkladI already told you that she is not here.PřekladJá už jsem ti řekl, že ona tady není.
toldPříkladI have told you about my study.PřekladJá jsem ti řekl o své studii.
tellPříkladThere is one thing I did not tell you.PřekladJe jedna věc, kterou jsem ti neřekla.

Časování slovesa tell

PersonPresentPast
Itelltold
he/she/ittellstold
you/we/theytelltold
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.