technique

Překlad
postup, techniku, technika
The
ten
ta
těmi
cook
kuchař
kuchařka
vařit
always
vždy
vždycky
pořád
uses
používá
využívá
this
tuto
tohohle
tento
technique
techniku
postup
technika
.
Ten kuchař vždy používá tuto techniku.
2 komentáře
The
ten
ta
těmi
cook
kuchař
kuchařka
vařit
always
vždy
vždycky
pořád
uses
používá
využívá
this
tuto
tohohle
tento
technique
techniku
postup
technika
.
Ten kuchař vždy používá tuto techniku.
2 komentáře
This
tento
tato
tenhle
technique
postup
technika
techniku
works
funguje
pracuje
well
dobře
no
for
forthem
jim
na
k
za
them
forthem
jim
jim
nimi
nich
.
Tento postup jim funguje dobře.
2 komentáře
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.