Jazyk stránek: Čeština
Začít

take

Překlad
vezmi, brát (si), vzít (si)
Take
vezmi
vezmi/vezměte
vzít (si)
a
(neurčitý člen)
(no direct translation)
book
knihu
knížku
knize
and
a
i
read
přečti
čti
čtěte
it
to
jej
je
.
Vezmi si knihu a přečti si ji.
5 komentářů
They
oni
ty
ony
take
berou
vzít (si)
brát (si)
the
thesandwiches
ty sendviče
ty
těmi
ti
sandwiches
thesandwiches
ty sendviče
sendviče
sendvičů
.
Oni si berou ty sendviče.
7 komentářů
Take
vezmi
vezmi/vezměte
vzít (si)
it
to
jej
je
and
a
i
eat
sněz
snězte
jez
it
to
jej
je
!
Vezmi si to a sněz to!
5 komentářů
Zobrazit další věty

Všechna časování slovesa take


PersonPresentPast
Itaketook
he/she/ittakestook
you/we/theytaketook
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.