stories

Překlad
příběhy, historky
Those
ty
tamty
tamhletěch
stories
příběhy
historky
are
jsou
jste
stojí
real
skutečné
opravdové
opravdoví
.
Ty příběhy jsou skutečné.
5 komentářů
She
ona
writes
píše
short
krátké
krátkosti
krátký
stories
příběhy
historky
.
Ona píše krátké příběhy.
2 komentáře
The
ti
těmi
těch
three
tři
třech
třema
men
muži
mužích
muže
tell
vyprávějí
povědět
pověz
their
své
svoje
svoji
stories
příběhy
historky
.
Ti tři muži vyprávějí své příběhy.
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.