Angličtina

stop

Čeština
zastavit, zastav, zastávka

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
stopPříkladStop the elephant!PřekladZastav toho slona!
stoppedPříkladI thought time stopped.PřekladMyslel jsem, že se zastavil čas.
stoppedPříkladIt is the first time the train has stopped there.PřekladTo je poprvé, kdy tam ten vlak zastavil.
stopPříkladIs this bus stop new?PřekladJe tahle autobusová zastávka nová?
stopPříkladI heard a car stop in front of house.PřekladSlyšel jsem zastavit auto před domem.

Časování slovesa stop

PersonPresentPast
Istopstopped
he/she/itstopsstopped
you/we/theystopstopped
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.