stayed

Překlad
zůstal, zůstali, zůstali/zůstaly
Časování slovesa stay
We
my
only
jenom
jen
pouze
stayed
zůstali
zůstali/zůstaly
zůstal
in
v
na
do
Brazil
brazílii
Brazílie
braziílii
for
na
k
za
a
afew
pár
několik
(no direct translation)
(neurčitý člen)
few
afew
pár
několik
několik
málo
days
dnů
dní
dnech
.
My jsme zůstali v Brazílii jenom pár dnů.
3 komentáře
They
oni
ona
ony
stayed
zůstali
zůstali/zůstaly
zůstala
at
athome
doma
do
ve
na
home
athome
doma
doma
domovskou
domov
because
protože
jelikož
poněvadž
it
jej
to
ono
rained
pršelo
.
Oni zůstali doma, protože pršelo.
12 komentářů
He
on
stayed
zůstal
zůstali
zůstala
at
u
na
do
my
svoje
mém
svoji
place
dát
místě
místo
for
na
po
po..
three
tři
třech
třema
weeks
týdny
týdnů
týdnech
.
Zůstal u mne tři týdny.
10 komentářů
PersonPresentPast
Istaystayed
he/she/itstaysstayed
you/we/theystaystayed
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.