Duolingo
Jazyk stránek: Čeština
Začít

soup

Překlad

polévku, polévka, polévkou

The
girl
drinks
the
soup
.

Ta dívka pije tu polévku.

6 komentářů

The
children
eat
the
soup
.

Ty děti jedí polévku.

2 komentáře

She
drinks
the
soup
.

Ona pije tu polévku.

2 komentáře
Zobrazit další věty