sound

Překlad
zvuk, zvukem
When
kdy
když
did
you
tobě
ty
tebou
hear
slyšet
slyšíme
slyšíš
the
ten
těmi
ti
sound
zvuk
zvukem
?
Kdy jsi slyšel ten zvuk?
5 komentářů
This
tohle
toto
to
is
je
jsou
a
(no direct translation)
(neurčitý člen)
familiar
povědomý
známý (někomu)
známá
sound
zvuk
zvukem
.
Tohle je povědomý zvuk.
3 komentáře
The
ten
těmi
ti
sound
zvuk
zvukem
is
isnot
není
je
jsou
not
isnot
není
ne
good
dobrý
dobré
dobrá
.
Ten zvuk není dobrý.
2 komentáře
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.