Angličtina

show

Čeština
ukazují, ukaž, ukazuješ

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
showsPříkladThe book shows Brazil.PřekladTa kniha znázorňuje Brazílii.
showPříkladPlease show me the menu.PřekladProsím, ukažte mi jídelní lístek.
showedPříkladMy son showed me his modern cellphone.PřekladMůj syn mi ukázal svůj moderní mobil.
showPříkladI will show you what to do.PřekladJá ti ukážu, co dělat.

Časování slovesa show

PersonPresentPast
Ishowshowed
he/she/itshowsshowed
you/we/theyshowshowed
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.