sharp

Překlad
ostrý, přesně, ostrého
This
tento
tenhle
tomuto
train
vlak
vlaků
vlakem
leaves
odjíždí
opouští
listí
at
atninesharp
přesně v devět
v
do
ve
nine
atninesharp
přesně v devět
devět
devíti
deváté
sharp
atninesharp
přesně v devět
přesně
ostrý
prudké
.
Tento vlak odjíždí přesně v devět.
3 komentáře
Do
doyouhave
máte
máš
udělat
dělat
dělám
you
doyouhave
máte
máš
máte
máš
vy máte
ty
vy
tobě
have
doyouhave
máte
máš
máte
máš
vy máte
máš
nemají
mějte
something
něco
něčem
sharp
ostrého
ostrý
prudké
?
Máš něco ostrého?
10 komentářů
She
shewas
byla
ona
was
shewas
byla
byla
bylo
byl
sharp
bystrá
ostrý
prudké
.
Ona byla bystrá.
6 komentářů
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.