presented

Překlad
předložil, předložili, představil
Časování slovesa present
We
wehave
my máme
máme
my
have
wehave
my máme
máme
nemají
mějte
mají
presented
předložili
představil
předložil
the
ten
těmi
design
design
návrh
návrhem
to
do
ke
na
the
ten
těmi
group
skupinu
skupina
.
My jsme předložili ten design skupině.
7 komentářů
I
ihave
já mám
mám
have
ihave
já mám
mám
nemají
mějte
mají
presented
předložil
představil
předložili
all
všechny
všem
všechnu
the
těmi
ty
těch
documents
dokumenty
listiny
.
Já jsem předložil všechny dokumenty.
8 komentářů
He
hehas
on
has
hehas
presented
předložil
představil
předložili
his
svou
jeho
svoji
idea
myšlenku
nápad
myšlenka
.
On předložil svou myšlenku.
6 komentářů
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.