Jazyk stránek: Čeština
Začít

opportunities

Překlad
příležitosti
Not
ne
everyone
každý
všichni
has
these
tyto
těmato
tato
opportunities
příležitosti
.
Ne každý má tyto příležitosti.
2 komentáře
The
ty
těmi
ti
opportunities
příležitosti
Ty příležitosti
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.