Duolingo
Jazyk stránek: Čeština
Začít

light

Překlad

světle, světlé, světlo

All
plants
need
water
and
light
.

Všechny rostliny potřebují vodu a světlo.

3 komentáře

All
plants
need
water
and
light
.

Všechny rostliny potřebují vodu a světlo.

3 komentáře

I
turn
on
the
light
.

Zapínám světlo.

9 komentářů
Zobrazit další věty