Jazyk stránek: Čeština
Začít

lawyers

Překlad
právníci, právníky, právničky
My
moji
svoje
parents
rodiče
rodičů
rodičích
are
jsou
jste
stojí
lawyers
právníci
právníky
právničky
.
Moji rodiče jsou právníci.
2 komentáře
Are
arewe
jsme
jsme my
jsme
jste
jsou
we
arewe
jsme
jsme my
my
men
muži
mužích
muže
or
nebo
anebo
ani
lawyers
právníci
právníky
právničky
?
Jsme muži nebo právníci?
5 komentářů
The
ta
těmi
ti
woman
žena
ženy
ženou
does
doesnothave
nemá
dělá
not
doesnothave
nemá
ne
have
doesnothave
nemá
máš
mějte
mají
lawyers
právníky
právničky
právníci
.
Žena nemá právníky.
11 komentářů
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.