instance

Překlad
příklad, případ
The
ten
ta
těmi
instance
příklad
případ
Ten příklad
25 komentářů
There
tam
have
máš
mějte
mají
been
byl
two
dva
dvěma
dvě
instances
případy
like
likethis
takovouhle
takhle
takovémto
jako
líbit se
rády
this
likethis
takovouhle
takhle
takovémto
tento
tato
tenhle
one
thisone
tento
tato
tahleta
jednu
jeden
jedny
.
Vyskytly se dva případy jako tento.
9 komentářů
The
ten
ta
těmi
instance
příklad
případ
Ten příklad
25 komentářů
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.