Angličtina

has

Čeština

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
hasPříkladThe boy has a newspaper.PřekladTen chlapec noviny.
havePříkladThe man and the woman have children.PřekladTen muž a ta žena mají děti.
hadPříkladI had no time for breakfast.PřekladJá jsem neměl čas na snídani.
havingPříkladAny bed is better than not having a bed.PřekladJakákoliv postel je lepší než nemít žádnou postel.
hadPříkladWe have had problems in these areas.PřekladMy jsme měli problémy v těchto oblastech.
havePříkladWhy did this have to happen?PřekladProč se tohle muselo stát?
hasPříkladI have read sixty pages, while he has read only ten.PřekladJá jsem přečetl šedesát stránek, zatímco on přečetl jenom deset.
havePříkladI have read sixty pages, while he has read only ten.PřekladJá jsem přečetl šedesát stránek, zatímco on přečetl jenom deset.
hadPříkladI went because I had heard about her the week before.PřekladŠel jsem, protože jsem o ní slyšel týden předtím.
havePříkladThis change will have created more jobs by next month.PřekladTato změna vytvoří více pracovních míst do příštího měsíce.

Časování slovesa have

PersonPresentPast
Ihavehad
he/she/ithashad
you/we/theyhavehad

Viz také:

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.