group

Překlad
skupina, skupinu
The
ta
těmi
ti
international
mezinárodní
mezinárodním
mezinárodních
group
skupina
skupinu
is
isthere
je
existuje
je
jsou
there
isthere
je
existuje
tam
.
Mezinárodní skupina je tam.
2 komentáře
Is
je
jsou
that
to
ta
tamhleto
the
thelast
poslední
posledním
to
ta
těmi
last
thelast
poslední
posledním
poslední
posledních
posledního
group
skupina
skupinu
?
Je to ta poslední skupina?
2 komentáře
It
to
je
jej
is
je
jsou
a
(no direct translation)
(neurčitý člen)
group
skupina
skupinu
.
To je skupina.
2 komentáře
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.