french

Překlad
Francouz, francouzi, Francouzka
French
francouzština
francouzstině
francouzská
is
je
jsou
beautiful
krásná
nádherná
překrásná
.
Francouzština je krásná.
7 komentářů
Where
kde
kam
are
jsou
jste
stojí
the
thefrench
francouzi
ty
ti
těmi
French
thefrench
francouzi
francouzi
francouzština
francouzstině
?
Kde jsou Francouzi?
12 komentářů
French
francouzský
francouzština
francouzstině
bread
chléb
chleba
chlebem
is
je
jsou
very
velmi
moc
velice
popular
populární
oblíbený
oblíbené
in
v
do
ve
Brazil
brazílii
Brazílie
braziílii
.
Francouzský chléb je v Brazílii velmi populární.
0 komentářů
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.