fish

Překlad
ryby, rybu, ryba
You
youeat
jíš
jíte
ty
vy
tobě
eat
youeat
jíš
jíte
jíš
jíte
snězte
a
(no direct translation)
(neurčitý člen)
fish
fishsandwich
rybí sendvič
rybí
ryba
ryb
sandwich
fishsandwich
rybí sendvič
sendvič
sendviče
.
Ty jíš rybí sendvič.
2 komentáře
The
ty
těmi
ti
children
děti
dětech
dětmi
have
mají
máš
mějte
fish
ryby
rybí
ryba
.
Ty děti mají ryby.
7 komentářů
The
ty
těmi
ti
women
ženy
žen
ženami
eat
jedí
snězte
jíš
fish
ryby
rybu
rybí
.
Ty ženy jedí ryby.
4 komentáře
Zobrazit další věty

Související diskuse

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.