Angličtina

explain

Čeština
vysvětlit, vysvětlovat, objasnit

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
explainsPříkladHe explains his book.PřekladOn vysvětluje svou knihu.
explainedPříkladShe explained her culture to me.PřekladVysvětlila mi svou kulturu.
explainPříkladThe older waiter tries to explain a few things to the younger waiter.PřekladTen starší číšník se snaží vysvětlit pár věcí tomu mladšímu číšníkovi.

Časování slovesa explain

PersonPresentPast
Iexplainexplained
he/she/itexplainsexplained
you/we/theyexplainexplained
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.