enough

Překlad
dost, stačí, dostatek
We
wedonothave
nemáme
děláme
my
do
wedonothave
nemáme
nemáme
nemáš
nemají
děláme
dělat
udělat
udělám
not
wedonothave
nemáme
nemáme
nemáš
nemají
ne
have
wedonothave
nemáme
nemáme
nemáš
nemají
máš
mějte
mají
enough
dost
dostatek
stačí
staff
zaměstnanců
personálu
zaměstnanci
at
atthemoment
právě
momentálně
v
do
ve
the
atthemoment
právě
momentálně
těmi
ti
těch
moment
atthemoment
právě
momentálně
chvíli
okamžik
moment
.
My v tuto chvíli nemáme dost zaměstnanců.
15 komentářů
We
wehave
my máme
máme
my
have
wehave
my máme
máme
máš
mějte
mají
enough
dostatek
dost
stačí
time
času
čas
doby
.
My máme dost času.
6 komentářů
We
wehave
máme
my máme
my
have
wehave
máme
my máme
máš
mějte
mají
enough
dost
dostatek
stačí
water
vody
vodu
vodě
.
Máme dost vody.
3 komentáře
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.