else

Překlad
jiného, jiný, ještě
Who
kdo
která
komu
else
další
jiný
ještě
is
je
jsou
with
s
se
us
námi
nás
americký
?
Kdo jiný je s námi?
4 komentáře
Who
kdo
která
komu
else
další
ještě
jiný
is
isthere
je
existuje
je
jsou
there
isthere
je
existuje
tam
?
Kdo je tam další?
4 komentáře
What
co
čeho
jaká
else
jiného
ještě
další
do
doyouhave
máte
máš
udělat
dělat
dělám
you
doyouhave
máte
máš
máte
máš
vy máte
ty
vy
tobě
have
doyouhave
máte
máš
máte
máš
vy máte
máš
nemají
mějte
?
Co máš jiného?
19 komentářů
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.