Angličtina

eat

Čeština
jedí, jíme, jíst

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
eatsPříkladThe boy eats an apple and I eat bread.PřekladChlapec jí jablko a já jím chleba.
eatPříkladI am a boy and I eat an apple.PřekladJá jsem chlapec a jím jablko.
atePříkladWe ate too much.PřekladMy jsme jedli příliš mnoho.
eatingPříkladThe mouse is eating a cheese sandwich.PřekladTa myš jí sýrový sendvič.
eatenPříkladI have eaten one cheese sandwich.PřekladJá jsem snědl jeden sýrový sendvič.
eatingPříkladShe likes eating the red apples.PřekladOna ráda jí červená jablka.
eatPříkladThey used to walk more when they did not eat.PřekladChodívali víc, když nejedli.

Časování slovesa eat

PersonPresentPast
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.