dollars

Překlad
dolarů
The
ta
těmi
ti
woman
žena
ženy
ženou
won
vyhrála
vyhrál
vyhrály
one
jeden
jednu
jedny
million
milion
milión
dollars
dolarů
.
Ta žena vyhrála jeden milion dolarů.
3 komentáře
She
shedoesnothave
nemá
ona
does
shedoesnothave
nemá
nemá
dělá
not
shedoesnothave
nemá
nemá
ne
have
shedoesnothave
nemá
nemá
máš
mějte
mají
more
víc
více
dalších
than
než
nežli
fifteen
patnáct
patnácti
dollars
dolarů
.
Ona nemá víc než patnáct dolarů.
3 komentáře
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.