Angličtina

do

Čeština
dělat, udělat, dělám

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
donePříkladThank you very much for everything you have done.PřekladDěkuji mnohokrát za všechno, co jste udělal.
doingPříkladWhat do you think I was doing?PřekladCo myslíš, že jsem dělal?
doingPříkladI feel like doing something different.PřekladJá mám chuť dělat něco jiného.
doPříkladDid you do something today?PřekladDělal jsi dnes něco?
doesPříkladMy son's wife does not have a car, but she has a bicycle.PřekladManželka mého syna nemá auto, ale má kolo.
doPříkladWe do not have enough staff at the moment.PřekladMy v tuto chvíli nemáme dost zaměstnanců.
didPříkladI did not drink coffee when I was a child.PřekladNepila jsem kafe, když jsem byla dítě.

Časování slovesa do

PersonPresentPast
Idodid
he/she/itdoesdid
you/we/theydodid
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.