discussion

Překlad
debata, debatě, debatu
We
my
will
budeme
(budoucí čas)
budete
continue
pokračovat
pokračuje
pokračujou
the
těmi
tu
discussion
debatě
debata
diskuse
.
Budeme pokračovat v debatě.
4 komentáře
I
idonotwant
nechci
do
idonotwant
nechci
nechtějí
udělat
dělat
dělám
not
idonotwant
nechci
nechtějí
ne
want
idonotwant
nechci
nechtějí
chce
chtějí
chtít
to
do
ke
na
start
začít
začínám
začneme
a
(neurčitý člen)
(no direct translation)
discussion
debatu
debata
debatě
.
Nechci začít debatu.
7 komentářů
That
to
tim
kterou
is
je
jsou
a
(no direct translation)
(neurčitý člen)
long
dlouhá
dlouhé
dlouho
discussion
debata
diskuse
debatě
.
To je dlouhá debata.
7 komentářů
Zobrazit další věty
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.