Angličtina

discover

Čeština
najít, objevit, objevovat

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
discoveredPříkladThe Portuguese had discovered Brazil.PřekladPortugalci objevili Brazílii.
discoverPříkladWe are going to discover the solution.PřekladMy nalezneme to řešení.

Časování slovesa discover

PersonPresentPast
Idiscoverdiscovered
he/she/itdiscoversdiscovered
you/we/theydiscoverdiscovered

Viz také:

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.