Angličtina

cover

Čeština
zakrýt, zabývat, zabývat se

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
coverPříkladThe phone service will cover the whole country.PřekladTa telefonní služba pokryje celou zemi.

Časování slovesa cover

PersonPresentPast
Icovercovered
he/she/itcoverscovered
you/we/theycovercovered
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.