Angličtina

count

Čeština
počítat, počítám, spočítat

Vzorové věty

SlovoPříkladPřeklad
countsPříkladThe father counts the sandwiches.PřekladTen otec počítá ty sendviče.
countPříkladI count the apples in the basket.Překladpočítám ta jablka v košíku.
countPříkladWill the children count all the apples?PřekladSpočítají ty děti všechna ta jablka?

Časování slovesa count

PersonPresentPast
Icountcounted
he/she/itcountscounted
you/we/theycountcounted
Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.